Xuồng đổ bộ BK-16

“Kalashnikov đã bắt đầu cung cấp hàng loạt các loại xuồng quân sự mới cho lực lượng đặc nhiệm Nga bao gồm xuồng tấn...