Xá lợi là gì

Xá lợi Phật vô cùng hiếm. Phải có phước duyên đặc biệt lắm mới được chiêm ngưỡng, chứ không phải tầm thường đâu. Xá...

Bồ Tát Mục Kiền Liên và ngày lễ Vu Lan

 Tôn giả Mục Kiền Liên là người đã đắc chứng A La Hán, quả vị cuối cùng trong Tứ Thánh Quả cùng với sự...

Bước đầu tìm hiểu về sự ra đời và phát triển dòng tu đạo...

Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của đạo Công giáo chúng ta luôn thấy bóng dáng của các dòng tu với...

Phật pháp là gì?

Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi...

Vô minh là gì mà có khả năng mãnh liệt như thế?

Vô minh trong Phật giáo có ý nghĩa gì? Trong quá trình tìm hiểu, học tập hay thực hành Phật giáo, chúng ta thường xuyên...

Tứ đại Thiên vương trong đạo Phật

Bốn vị này là "Tứ đại Thiên vương" mà dân gian thường gọi là "Tứ đại Kim cương”. Điện Thiên vương chính là ban...

Niết bàn là gì?

Niết bàn, theo tiếng Sanscrit là Nirvana, tiếng Pali là Nibhana. Học giả Đoàn Trung Còn giải thích: Niết bàn là “cảnh trí của...

La Hán, Bồ Tát, Phật là gì?

Đúng như vậy, nhiều người hiện nay không hiểu rõ La Hán, Bồ Tát, Phật là gì. Thậm chí có những Phật tử tin...

Bí ẩn báu vật huyền thoại trong Kinh Thánh

Hòm giao Ước Hòm giao Ước hay hòm đựng đựng pháp điển (Ark of the Covenant) chứa những tấm bảng khắc 10 Điều Răn là...

Làm kiếp con mèo là sắp làm kiếp con người

LÀM KIẾP CON MÈO LÀ SẮP ĐẾN KIẾP CON NGƯỜI (ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT 7 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC) Câu hỏi của Liễu Nghĩa Hỏi:Kính...