Từ khóa: Vật liệu siêu hấp thụ ánh sáng từ graphene