Từ khóa: Tàu vận tải ‘siêu trường siêu trọng’ chở được cả tàu sân bay