Huy chương Olympic có giá bao nhiêu?

Một tấm huy chương bạc môn bắn súng từ Olympic Paris năm 1900 có giá 1.283 USD, nhưng tấm huy chương bạc từ Olympic...

Cờ vua

1.1. Theo dòng lịch sử             Trên hành tinh chúng ta có một trò chơi kết hợp trí tuệ và nghệ thuật do con người...